De crisis van nu is het product van het probleem

Wanneer we kijken naar het afgelopen jaar, lijdt men nog steeds onnodig.

De signalen van falende artsen en de tunnel die Corona heet lijkt erger te worden. We kunnen niet meer spreken over “Door de bomen het bos niet meer zien” maar eerder “Door de tunnels de waarheid niet meer zien.”

Het is natuurlijk al veel langer aan de (onder) gang. België leeft met het hoofd in het verleden en heeft een onrealistisch beeld van waar ze staat. Wij staan noch qua kwaliteit van het onderwijs, noch qua gezondheidszorg aan de top. In het verleden misschien…

Frappant dat een van onze grootste banken dan de commercial heeft “In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.” 

Toch hebben ook zij het mis, want geschiedkundig gezien zijn soms de resultaten van het verleden juist de succesformules van de toekomst. Men neemt een machtigingswet uit 1933, giet er een sausje overheen met een snufje virus en voilà de hele bevolking in je zak. Weinig origineel maar blijkbaar briljant genoeg om effectief te zijn.

Om terug te komen op de zorg, ook hierin schiet België ernstig te kort. Wij zien onszelf nog steeds als kenniseconomie, niet doorhebbende dat er ontzettend veel landen zijn die zoveel verder zijn. Dat veel EU gesubsidieerde projecten een absolute waste of money zijn. Constant vinden we het wiel opnieuw uit en we zijn er nog trots op ook.

Wat is nu het probleem?

De crisis van nu is het product van het probleem. België is niet vooruitstrevend en innovatief. Na maanden onderzoek van top professoren die alles ontzettend goed beargumenteren tot aan schippers die met oplossingen komen die totaal buiten hun comfortzone liggen, is dit het keiharde bewijs dat er iets goed mis is.

Het probleem wordt Corona genoemd, maar dit is net zo min de “schuldige” als de regen van auto-ongelukken. Wanneer je de verkeersinformatie luistert, zegt men: “De regen veroorzaakte deze ochtend een aantal ongelukken namelijk…” etc. Ook hier wordt een grove fout in de communicatie gemaakt, die wellicht om een toelichting vraagt. Wanneer ze nou zeggen: “Doordat mensen hun rijgedrag niet hebben aangepast, zijn er helaas ongelukken gebeurt en onnodige slachtoffers gevallen.” Dit zou aanzetten tot nadenken.

Des te meer opnames je kijkt van Kamer debatten, des te meer het opvalt dat onze vertegenwoordigers zelf geen flauw benul hebben en de gewone bevolking daar de schuld van geven. Het zijn geen entrepreneurs die knokken voor hun centen en de bevolking. Ook niet bij het RIVM, althans de gezaghebbende dan. De koers die zij varen wijst in de verste verte niet op “frisse ideeën” of recente ontwikkelingen. En gebleken is dat wie wel naar buiten treedt met goede innovatieve oplossingen de mond wordt gesnoerd en publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld als “complotgekkte” of sterker nog “staatsvijand.”

Wie gelijk heeft, trekt men in twijfel

Dit gebeurde in 1847 ook, Ignaz Semmelweis (1818-1865) was een Hongaarse arts die werkte bij een kraamkliniek in Wenen. Veel vrouwen stierven destijds aan kraambedkoorts, waarvan de oorzaak nog onbekend was. Semmelweis beweerde dat artsen die lijken ontleedden en vervolgens vrouwen behandelden de boosdoeners waren. Hij concludeerde dat handen wassen in bleekwater zogenaamde ‘lijkdeeltjes’ verwijderde. Moedersterfte daalde snel en Semmelweis kreeg de bijnaam ‘redder van moeders’. Maar zijn theorie werd bekritiseerd en hij kreeg pas na zijn dood de erkenning die hij verdiende…

De brandhaard die Lockdown heet

Inmiddels zou je zeggen dat we genoeg weten om het juiste te doen, niets is minder waar en dat bleek nogmaals uit onze Zoom meeting met prof. Knut Wittkowski die, naast een heel technische uitleg over het DNA van virussen, ook met duidelijke taal kwam over Lockdowns. Dat deze desastreuze maatregel geen wetenschappelijke onderbouwing heeft, is al geruime tijd bekend. Dat deze maatregel juridisch gezien zeer discutabel is, ook. Dat het psychologische schade veroorzaakt moge duidelijk zijn en dat het wereldwijd tot miljoenen slachtoffers zal leiden door hongersnood is ook geen nieuws. Niet dat het overgrote deel van de bevolking hiervan wakker ligt overigens. 

Echter dat Lockdowns de brandhaard van virusmutaties zijn is nieuws dat op de voorpagina van de krant zou moeten.
Virussen bestaan uit levenloos DNA en worden pas schadelijk wanneer het de menselijke cel binnendringt, waar het zich vermenigvuldigt. Corona-virussen worden herkend door ons lichaam waardoor er anti-stoffen aangemaakt worden. Eenmaal immuun wordt je niet meer ziek en kun je ook niemand meer besmetten. Het is bijzonder interessant dat virussen muteren, dit kun je vergelijken met het tot in den treuren kopiëren van een document, iedere kopie heeft een schoonheidsfoutje en als dit maar lang genoeg doorgaat blijft er niets van over. Dus, ook Corona muteert, wordt een slap aftreksel van zichzelf ( zoals sommige politici ) en zou moeten verdwijnen. Wanneer 50% van de bevolking besmet geweest is, spreken we van groepsimmuniteit. Dit zou je kunnen zien als een natuurlijke kringloop.

Menselijk ingrijpen

Tenzij de mens ingrijpt, de boel op slot gooit, omdat anders opvalt dat het zorgstelsel niet deugt en dus ook het beleid van de regering niet. Het primaire, dominante Covid-19 virus, was nagenoeg verdwenen in bijvoorbeeld Spanje. Genoeg mensen waren besmet, de mutaties te zwak om nog noemenswaardig te zijn en toen? Ging de boel op slot. Hierdoor krijgt het virus de tijd om een nieuwe dominante versie van zichzelf te creëren, Covid-20 en dit is wat zich nu verspreid door heel Europa. 

Prof. Knut Wittkowski pleit voor het beschermen van de ouderen en kwetsbaren, zonder dwang van de overheid. Mensen die niet behoren tot deze doelgroep en die geen zorg hoeven te verlenen, zouden juist veel in contact moeten komen met elkaar ten behoeve van de groepsimmuniteit. 

Bovenstaand gezegd hebbende is dit mede een argument om niet over te gaan tot vaccinatie daar deze is ontwikkeld op basis van Covid-19 en niet op het huidige Covid-20 virus.

Zo zie je maar weer waar de schoen wringt en dat er wederom naast de schoenen wordt gelopen door mensen die wel voor miljoenen mensen over hun toekomst durven te beslissen maar te laf zijn om van koers te wijzigen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.