Nog nooit in de geschiedenis heb ik zoveel mensen in een dikke leugen zien trappen -met beide voeten- als met het huidige Corona Sprookje, een sprookje dat niet goed gaat aflopen voor de Main Stream Media !!

Terwijl het ene deel van de bevolking demonstreert tegen de 1,5 meter samenleving, is het andere grotere deel nog steeds bevangen door angst voor een virus dat nog niet eens geïdentificeerd blijkt te zijn. Zij zitten gevangen in het psychologische net van de angst, omdat ze iedere dag het aantal slachtoffers horen dat mogelijkerwijs aan COVID-19 is overleden

Virussen
Bekijk covid-19 als een van de andere coronavirussen als SARS en MERS. Zij verdwenen binnen twee jaar. Maar betoogt Zach, hoe kan je ooit stellen “Er is een nieuw virus. Ken je dan alle virussen die er zijn? Dat is onmogelijk.”

Er zijn namelijk miljarden virussen op aarde. We worden er door omgeven.

Hij studeerde 17 jaar medicijnen om het leven te kunnen doorgronden, waarvan hij zegt “Het leven is buitengewoon mooi. De virussen zijn een showcase van schoonheid. Per vergissing zijn we ze gaan zien als onze vijanden. Maar het leven is echter in staat om zich razendsnel aan te passen dankzij virussen.


“Het enige doel van de natuur is biodiversiteit en overleven, maar wij staan tegenover de natuur, we vernietigen het.”

Tijdens testen gedaan bij gezonde mensen werden bij hen een groot aantal virussen ontdekt, zoals HIV, polio, enzovoort. Deze microben zijn een onderdeel van onze dagelijkse ervaringen. Soms hebben we een tekort aan immuniteit (dan kunnen we ziek worden).

Luchtverontreiniging
Volgens Bush is het wetenschappelijk onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er aan covid-19 zijn gestorven. Er is echter een overeenkomst met SARS en MERS. Ook toen werden patiënten blauw, er kwam vocht in de longen en zij stierven.

Let op, zegt hij, ze werden eerst blauw, voordat er vocht in de longen kwam. Het vocht zorgde voor longontsteking en daaraan stierven zij. Patiënten bij wie aangegeven is dat ze aan covid lijden hebben een tekort aan zuurstof. Er is echter geen teken van een virale infectie.

Maar wat gebeurt er dan wel?
SARS, MERS en COVID lijken op hoogteziekte. Als je dit probleem niet oplost, dan vullen hun longen zich met vocht. En wanneer je hen dan aan de beademing legt, wordt hun toestand steeds slechter.

Het is namelijk geen ademhalingsaandoening, geen virale infectie, want anders zou juist het immuunsysteem reageren (red. met koorts). We moeten het behandelen als een hypoxisch letsel, dat wil zeggen dat er onvoldoende zuurstof in de weefsels zit. Dit komt overeen met een cyanide vergiftiging.

Zach Bush vertelt dat mensen niet sterven aan covid, maar aan secundaire longontstekingen. Zij gaan niet dood aan het virus.

Waar wonen de meeste slachtoffers?
De meeste slachtoffers woonden in gebieden met een giftige omgeving, met hoge concentraties van Roundup, of met een hoge luchtverontreiniging door ultra fijnstof. Kijk naar Noord-Italie, Seattle, New York City, Wuhan in China. Volgens Bush heeft Wuhan de hoogste concentraties van Roundup en Peking ultra fijnstof.

In deze luchtverontreiniging zit veel cyanide.

Aan de hand van de luchtverontreiniging, zegt Zach, kan ik voorspellen waar de volgende pandemie komt.

Is er een virus? Zeker wel. Deze demaskeert de giftigheid van de omgeving die we gecreëerd hebben. Het virus is echter niet voldoende om de dood te veroorzaken. Kijk naar Wuhan, op een gegeven moment werd de stad snel minder ziek. Dit kwam doordat (alles tot stilstand kwam) er veel minder luchtvervuiling kwam. Door activiteiten te stoppen, lockdown, haalden we de cyanide uit de lucht.

Bij luchtverontreiniging met veel ultra fijnstof verplaatsen zich heel veel virussen, die zich binden aan de vervuiling.

Waarschuwing komende herfst
Naar alle waarschijnlijkheid, vertelt Bush, zal covid nog een seizoen in onze omgeving zijn. Het duurt namelijk twee seizoenen voordat het verdwijnt. De volgende zomer zal het virus weg zijn. Dan zullen ze zeggen dat het vaccin het virus elimineerde. Dat is echter fysiologisch en wetenschappelijk onmogelijk.

Toch zegt Zach, ben ik geen tegenstander van vaccinaties, maar dan moet het wel op een nieuwe meer intelligente manier. Hij licht niet verder toe hoe dat er moet uitzien.

Maar ook hij, net als al zijn collega’s, staat natuurlijk onder druk van de machtige geneesmiddelenindustrie.