Van waarzegger naar sprookjesverteller

@ Steven Van Gucht. Denkt u nu werkelijk dat wij kleuters zijn? “De Curve zal binnenkort een kant kiezen.” We zijn hier niet bezig met een sprookje, maar met een ernstige problematiek die de wereld in zijn greep houdt.

Feit is dat u het totaal niet meer weet waar die curve heengaat. U heeft finaal ingezien dat al uw voorspellingen niets opleveren. U houdt nog hardnekkig vast aan uw maatregelen, omdat u niet in staat bent een alternatief te bedenken. U blijft koppig potdoof voor wat intussen duizenden wetenschappers in de wereld zeggen: omdat u dit virus niet kan controleren moet u andere maatregelen nemen.

Als u zelf zegt dat de curve “een kant zal kiezen”, dan kan u toch niet tezelfdertijd zeggen dat de maatregelen werken. Is u zo onder de invloed van de massavorming dat u dat niet ziet?

Wij zijn geen kleuters. Wij zijn geen vee. Wij zijn geen proefkonijnen. Wij zijn mensen. Mensen met verlangens, vrijheden, een eigen zaak of een mooie baan. Wij zijn mensen die weten dat door uw maatregelen er andere mensen ziek worden. Of nog zieker worden en doodgaan. Wij zijn mensen die weten dat u bewust andere mensen beangstigt. Waardoor er onnodig controverse is in de maatschappij.

Mogen we het eens iets sterker uitdrukken? U heeft het verkloot.