Zijn mondkapjes strijdig met Arbowet vanwege te hoog CO2-gehalte?

Nu sinds de mondkapjes op veel plaatsen verplicht gedragen moeten worden is het de vraag hoe ongezond dit voor de dragers is en of er wel voldoende rekening is gehouden met leerlingen op scholen, leerkrachten, en medewerkers in bijvoorbeeld detailhandel die de mondmaskers uren achter elkaar op hebben. Een Belgisch arts deed onderzoek en ook experts kwamen eind november met de resultaten van een studie. Tot slot vroegen wij aan het FNV wat ze voor ons willen doen.

Arts meet verontrustend CO2 gehalte

Integraal werkend arts Hilde De Smet laat in deze video zien dat na een halve minuut de concentratie CO2 achter het mondmasker al tien keer zo hoog is als door de Belgische Arbeidswet toegestaan voor een werkruimte. Ze meet dit met een capnie meter. In België mag normaliter de norm van 900 ppm niet overschreden worden. De Smet laat zien dat de meter binnen 30 seconden meer dan 10.000 ppm aangeeft.

Ze licht toe dat dit de klachten verklaart van duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, concentratiestoornis en dergelijke die veel dragers van een mondkapje hebben. Volgens de dokter heeft dit effect op het immuunsysteem. (In dit artikel geeft ze aan op welke manieren je het immuunsysteem juist kunt stimuleren)

Tegen het meten van CO2 met een meter achter het mondkapje zijn door “factcheckers” bezwaren geuit. De meter zou niet bedoeld zijn om op een dergelijke manier het kooldioxide gehalte te meten.

Hilde De Smet reageert hierop vandaag als volgt:
“Ja, dat zegt men, de meting is niet kwantitatief, maar het vreemde is dat mijn filmpje waarop ik aangeef dat ik een tweede onderzoek zou willen doen met arteriële bloedgassen van FB en YT verwijderd is…. Er zijn vele studies die hetzelfde aangeven als wat ik zeg, onder mijn filmpjes op YT en bitchute vind je al enkele links en comments…. Als je me gemaild hebt, kan ik ook nog een andere studie doorsturen, pas gisteren verschenen…”

Mondkapjes studie

Mevrouw De Smet mailde vervolgens ons deze onderzoeksresultaten.

Volgens een recent verschenen studie op 30 november 2020 naar het gebruik van mondmaskers door leerlingen op scholen is de CO2 waarde niet alleen hoger dan toegestaan in school gebouwen (zie tabel 2), maar overschrijdt deze ook het niveau dat acceptabel is voor de werkplek (5000 ppm). Tot dezelfde conclusie kwam de Provincie Bolzano in hun onderzoek.

In de conclusie schrijven de auteurs dat de symptomen van de patiënten bij voortdurend gebruik van mondkapjes te verklaren zijn door hoge niveau’s van CO2.

Ook dat uit literatuuronderzoek blijkt dat er geen duidelijk bewijs is voor een uitgebreid gebruik van maskers voor de complete bevolking.
Slechts in speciale risicovolle situaties zoals in de werkomgeving of bij aanwezigheid van giftig stof en dergelijke kan het noodzakelijk zijn een masker te gebruiken.

In dergelijke situaties is het belangrijk dat de betrokkenen pauzes krijgen waarin ze zonder masker kunnen ademen.

Het gebruik van mondkapjes is schadelijk voor de gezondheid en het is aan te bevelen deze slechts voor korte perioden te gebruiken.

Lees hier de meest recente Studie naar het gebruik van maskers

Foto 123rf

Wat doet het FNV?

De vakbond heeft volgens haar eigen website bemiddeld tussen de directie van de Bijenkorf en het personeel. Het resultaat is dat de medewerkers adempauzes kregen zodat ze niet de hele werkdag de muilkorf hoefden op te hebben. Dat gebeurde in september. (Lees dit hier)

Daarna is het stil bij de vakvereniging. DLM Plus belde daarom de informatielijn.

Op mijn vraag wat de bond ervan vindt dat het CO2 gehalte dat mensen inademen achter hun mondkapje veel te hoog is en ongezond en daardoor strijdig met de ARBO wetgeving

kreeg ik als antwoord……

Mijnheer Vellekoop, zegt de FNV medewerker, het is eigenlijk een medische vraag, ik zou u eigenlijk moeten doorverwijzen naar uw bedrijfsarts om te vragen of u daadwerkelijk te veel CO2 inademt. Wij kunnen daarover eigenlijk geen standpunt innemen, het gaat over een medische achtergrond.

DLM: Aan de andere kant zijn jullie er wel voor het welzijn van de werknemer.

FNV: Op het moment dat ik in de ARBO wet kijk, kan ik er eigenlijk niet veel in vinden. We moeten toch kijken naar het medisch advies.

DLM: Ik baseer mij niet op eigen waarneming maar op die van een Belgische arts die aangeeft wat de waarde is van CO2 na een paar minuten achter het mondkapje te hebben gezeten.

DLM: Het zou prettig zijn als jullie daar ook iets aan zouden doen, want ik ben natuurlijk niet de enige die loopt te stikken achter een mondkapje.

FNV: Daar zijn de meningen over verdeeld.

DLM: Dat heb je natuurlijk altijd.
FNV: Toch moet uw bedrijfsarts daarover advies geven.

DLM: Maar jullie hebben ook bemiddeld voor de medewerkers van de Bijenkorf en bij de directie bepleit dat daar een adempauze zou worden ingevoerd. Dus jullie kunnen wel degelijk iets doen.

FNV: Ja, alleen de meningen zijn zo verschillend. Ik kan er heel weinig over zeggen.

DLM: Dus jullie kunnen niks voor mij doen?

FNV: Op het moment dat de bedrijfsarts zegt het is niet zo en u hebt wat op papier of dergelijks .

DLM: Als ik dat aan de hand van een medisch rapport kan aantonen, willen jullie daar dan iets verder mee doen, of niet?

FNV: Oeh, dat weet ik niet. U zou het sowieso kunnen proberen of er een intake kan worden gemaakt. We kunnen er wel naar kijken. Ik durf er eigenlijk geen uitspraak over te doen.

Het is opmerkelijk dat de normen van de Belgische arbeidsomstandighedenwet wel overschreden worden, maar voor Nederland is dit blijkbaar nog niet vastgesteld. Het lijkt mij de hoogste tijd dat de vakbondsleden ervoor zorgen dat ook in ons land hiervoor richtlijnen gaan gelden. Onze zuiderburen zijn in dit opzicht al een stuk verder.

Het heeft er alle schijn van dat op het moment dat er over Corona gesproken wordt, de ARBOwet niet meer van tel is. Alsof de arbeidsomstandigheden er dan niet meer toe doen.