Aanpak coronacrisis bekritiseerd in open brief

Meer dan veertig geneeskundige specialisten, advocaten en economen hebben in een open brief in De Tijd en L’Echo felle kritiek geuit op de manier waarop de coronacrisis in België is aangepakt door de Belgische beleidsmakers. Die aanpak vertoont volgens hen “enorme tekortkomingen” en is “ontoereikend”.

“De crisis wordt beheerd door een handvol deskundigen die op basis van onbekende en onduidelijke criteria aangesteld werden. Te veel beslissingen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben een ongefundeerde wetenschappelijke basis. Al te vaak werd de directe en indirecte impact van de maatregelen onderschat”, zo staat te lezen in een brief die werd ondertekend door vooral Franstalige artsen en advocaten, maar ook door gezondheidseconoom Lieven Annemans en de Vlaamse economen Geert Noels en Stijn Baert.

“De burgers moeten dringend toegang krijgen tot duidelijke, objectieve en professionele informatie die onafhankelijk is van de media en hun sensatiezucht. Het klimaat van ‘covidofobie’ is volledig ongerechtvaardigd en veroorzaakt een panische angst bij een aanzienlijk deel van de bevolking”, zo klinkt het nog onder meer in de brief.

De slotconclusie van de brief? “We vragen de dringende oprichting van nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen die wetenschappelijk bewezen en doeltreffende maatregelen kunnen voorstellen, die in verhouding staan tot andere maatschappelijke en volksgezondheidsproblemen en zonder negatieve neveneffecten. Dat alles met respect voor de rechtsstaat, de democratie en de individuele vrijheden.”