Betoging 11/10 – aanvraag bij burgemeester Close!

Aan Dhr. Philippe Close

Burgemeester van Brussel

Mijnheer de Burgemeester,

De V.Z.W. Viruswaanzin – Folie Virus, heeft op 6 september 2020 bij u een aanvraag ingediend om op 11 oktober aanstaande een betoging te mogen houden te Brussel. Een normale betoging zonder beperkingen, ook niet in aantal, waarbij een gebruikelijk traject wordt gelopen. Een vredelievende betoging.

Al maanden leven wij onder het juk van coronamaatregelen waarvan intussen duidelijk is geworden dat ze steunen op foute “wetenschappelijke” inzichten. Duizenden wetenschappers in de hele wereld hebben massaal deze fouten aan het licht gebracht. Daarboven zijn ook de foute maatregelen genomen. Een onbekend aantal mensen zonder Covid is door de maatregelen gestorven en gaat nog sterven. Bijvoorbeeld omdat zij te laat medische zorg hebben gekregen. In onze woonzorgcentra zijn mensen overleden in totaal mensonterende omstandigheden die zelfs ongezien zijn in de derde wereld. Onze ouderlingen verdienen zorg en niet te worden platgespoten met morfine tot zij het leven laten. Het zorgpersoneel verdient ondersteuning en middelen.

De voorbije weken worden wij nog verder met allerlei gekke maatregelen rond de oren geslagen. Waar eerst ons werd gezegd dat deze maatregelen dienen om de overbelasting van de intensieve zorgen te vermijden, stellen we vast dat de maatregelen onverkort worden verdergezet, ook zonder druk op de intensieve zorgen. Intussen heeft het Jessa-ziekenhuis in Hasselt middelen gevonden die het aantal doden op intensieve zorg doet dalen met 90 %. Maar onze vrijheden blijven maar verder beperkt. Dat is toch totaal niet meer te begrijpen.

Diverse sectoren van onze economie lijden dramatisch. De psychologische gevolgen van de maatregelen zijn niet te overzien. We belasten onze kinderen op een schandelijke manier met de opdracht zich te maskeren, van elkaar afstand te houden en niet fysiek met elkaar om te gaan. Waarna ze bij het voetbal op elkaar mogen springen bij de eerste goal die wordt gemaakt. We belasten hen met de morele verantwoordelijkheid in te staan voor het leven en de dood van hun grootouders en risicopatiënten.

Waar zijn wij mee bezig?

Vele mensen willen zich uitspreken, hun stem laten horen. Vele mensen willen betogen. Maar de minister heeft de betogingen beperkt tot nu 400 mensen. We mogen bovendien niet in een optocht gaan zoals dat gebruikelijk is. Mondmaskers en “sociale afstand” worden opgelegd. Ik zou zeggen: “asociale afstand”.

Dergelijke maatregelen zijn niet op hun plaats in een democratische samenleving. Elke zin voor proportionaliteit is verdwenen. In de plaats van de risicopatiënten liefdevol te beschermen wordt iedereen met harde hand aangepakt. Mensen worden beangstigd op een systematische manier.

Op de website van de Stad Brussel wordt gemeld dat u het recht op betogen ziet als een hoeksteen van onze democratie. En dat is het ook. Het is nu bij uitstek het ogenblik om dat te doen. We zijn in de ergste beperking van de rechten en vrijheden beland sinds de tweede Wereldoorlog. Als u nu niet pal staat, dan gaan we de geschiedenis in als een volkje dat zich voor wat slechts en domme statistiek heeft laten beperken in zijn meest fundamentele rechten.

In onder meer Nederland en Duitsland kan men gewoon betogen. Ook zonder mondmaskers. Waarom zou dat dan niet in België mogen kunnen? Heeft u een toename van het aantal gevallen gezien door deze betogingen aldaar?

Daarom willen wij u vragen om u achter de vrijheid van meningsuiting te scharen. Onze voorouders hebben gestreden voor de mensenrechten en nu moet dat opnieuw gebeuren. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en onze Grondwet, geven u de mogelijkheid om de ministeriële besluiten en andere besluiten die onze rechten beperken, niet te volgen.

U bent de eerste beschermer, als burgervader, van de vrijheden van de burgers. In bijzonder in een vrijheidslievende Stad als Brussel, met een ver teruggaande traditie van vrijheid en ontvoogding. U leiderschap zou een nieuw elan kunnen geven aan de manier waarop we met deze problematiek omgaan.

Staat u onze betoging toe. Vrij, in broederschap en gelijkheid tussen alle mensen.

The Viruswaanzin – Folie Virus team

Viruswaanzin – Folie Virus V.Z.W.

Beelbroekstraat 60, 9040 Gent,

Belgium, kbo nr. 0752.629.037.

Telefoon woordvoerder:

Michael Verstraeten: +32496547352