Covid 19 pandemie: de geperfectioneerde hoax.

Niets is enger dan het onbekende en onbekend moest het blijven. De wereld moest zo lang mogelijk in het duister blijven tasten over de aard en dodelijkheid van het virus.

In het begin van de Corona-’pandemie’ werden stuitende overdrijvingen gedaan door vooral Neil Ferguson en Tedros (IFR 3.4%). De eerste klap is een daalder waard in de angst-epidemie. Vervolgens werd bijna iedere dode zo persoonlijk mogelijk in beeld gebracht om de vrees onder het volk zo groot mogelijk te maken.

Kalmerende statistieken werden echter zo lang mogelijk verzwegen. Men had namelijk vrij snel gerustgesteld kunnen worden door de gemiddelde leeftijd van overlijden en de IFR. De dodelijkheid van het virus wordt namelijk uitgedrukt met de IFR, dit is het aantal doden gedeeld door het aantal besmette mensen. Het is een vrij eenvoudige formule en in principe ook niet heel ingewikkeld om te onderzoeken, het vergt alleen steekproeven waarmee je vrij snel een grove inschatting kunt maken.

Het virus werd eind december vastgesteld. Hoe kan het zijn dat het tot april-mei 2020 heeft geduurd voordat we iets konden zeggen over de IFR en de eerste informatie over steekproeven beschikbaar kwam? Op andere vlakken was men namelijk wel zeer doortastend: het Nederlandse RIVM was reeds begin januari 2020 gestart met de implementatie van diagnostiek voor SARS-CoV2. (1) Onder andere Christian Drosten en Marion-tweede golf- Koopmans hadden blijkbaar door de zeven vastgestelde Corona-patiënten in China binnen een paar dagen al door dat er een enorme Corona-pandemie zat aan te komen. (2)

Echter wat betreft de IFR leek het erop alsof alle informatie, alle discussies alle bespiegelingen op magische wijze maandenlang in het niets verdwenen op internet.  Ondergetekende kan getuigen dat slechts incidenteel een kruimel IFR-informatie beschikbaar kwam maar dat het ook vaak binnen de kortste keren weer spoorloos verdwenen was. Ook het RIVM doet hun uiterste best om de IFR zo lang mogelijk onbekend te houden. (3)

Wikipedia echter heeft een zoekfunctie over de historie van iedere webpagina waar alle wijzigingen in de tijd worden bijgehouden.

Na enig speurwerk is dit te vinden in de geschiedenis van de covid 19 pandemic website: op 25-03-2020: een IFR geschat op 0.2 % (2 x de griep en 17 x minder dan de 3.4% waar Tedros het over had).

Print screen van Website covid 19 pandemie d.d. 25-03-2020.

Diezelfde dag werd de IFR info verwijderd door een zekere Beratademaj21, een dubieuze moderator, ook wel een sockpuppet account genoemd.

Iets vergelijkbaars gebeurde op 28-03-2020. De IFR wordt op die dag ingeschat op 0.3 % maar deze info wordt ook snel verwijderd door een zekere Wikmoz, eveneens een sockpuppet.

Dit alles geeft toch te denken, wie verwijdert deze belangrijke informatie en waarom? Wie heeft er baat bij het in onzekerheid houden van mensen?

Voor Nederland is inmiddels wel duidelijk wie er baat heeft. Iedere PCR test levert € 150 op. Voor een overzicht van de betreffende ‘preferente’ laboratoria en betrokken medisch-microbiologen, zie het onderaan dit artikel bijgevoegde lijstje. Uit deze lijst blijkt dat het voornamelijk laboratoria zijn van de OMT-leden die 20 miljoen euro per week mogen verdelen. Dit geeft echter wel te denken: is het wel verstandig om het beleid te laten bepalen door degenen die er financieel baat bij hebben pandemie zo lang mogelijk te rekken.

Een andere vraag die rijst is: hadden wij in Nederland niet zelf steekproeven kunnen doen om een indicatie te krijgen van de IFR? De huidige lezing is dat er niet genoeg testcapaciteit was. Het blijkt echter dat ten eerste goede laboratoria werden buitengesloten en ten tweede niet alle beschikbare capaciteit werd gebruikt. (4)

De enige laboratoria die aanvankelijk geschikt werden bevonden, waren die van de leden van het OMT.  De criteria voor uitsluiting van andere PCR-laboratoria waren op zijn minst dubieus, menigeen ervaarde het als de wc-eend keurmerk-methode (5).

Enkele laboratoria kregen pas enige vorm van toestemming nadat ze rechtszaken hadden aangespannen maar mochten in de praktijk nog steeds niet testen. In de uitspraak van de rechter is te vinden:

“De reden waarom externe laboratoria nog geen monsters hebben ontvangen, heeft te maken met overcapaciteit bij de gevalideerde laboratoria.

De verwachting is dat in het najaar de testcapaciteit zal moeten toenemen en meer laboratoria nodig zullen zijn voor het uitvoeren van coronatesten.” (6)

Overcapaciteit in het begin? Meer capaciteit nodig in het najaar? Wie het nog snapt mag het zeggen.

Ondanks de overcapaciteit werd er maar relatief weinig getest in het begin. Het gevolg van weinig testen is dat niet alleen de IFR onbekend blijft, ook werden alleen de ernstige gevallen die doodziek bij de EHBO kwamen aanstrompelen getest. De CFR, het aantal doden gedeeld door het aantal positief geteste gevallen, wordt hierdoor torenhoog. Een hoge CFR zegt weinig maar werd de eerste maanden als heel angstaanjagend gepresenteerd.

Een tweede gevolg, nadat er later massaal werd opgeschaald, was dat we plotseling extreem veel gingen testen. Door de vals positieven gaf dit een toename aan positieve testuitslagen en zo ontstond de gefingeerde tweede golf waarvoor we al maanden werden bang gemaakt (7). Het gevolg is dan ook een extreem lage CFR en IFR, maar daar hoor je dan niemand meer over.

Dus in het kort: eerst werd angst gecreëerd met een nietszeggende hoge CFR, vervolgens met een nietszeggende toename in positieve PCR-testen om een heropleving te simuleren.

Wie echter even teruggaat in de geschiedenis ziet dat dezelfde truc werd uitgehaald bij de varkensgriep eind 2009. Ook toen zag je dat door de WHO eerst angst werd aangejaagd met allerlei hockeystick modellen aan voorspelde doden. Het bleek echter een onbeduidende ziekte die vrij snel uitgedoofd was. Vervolgens gingen ze in 2010 massaal PCR-testen uitvoeren, met ook toen veel positief geteste gevallen en geen doden (8). Door deze tweede golf aan positieve PCR-testen en de kunstmatig gecreëerde angst is toen menig viroloog rijk geworden van vaccinaties, het medicijn Tamiflu en vormen van belangenverstrengeling. Je had toen ook al wereldwijd allerlei Ab Osterhausjes rondlopen. (9).

In een ideale wereld wordt geleerd van fouten en worden deze niet opnieuw gemaakt. In een enge wereld wordt van de fouten geleerd om een hoax te perfectioneren. In welke wereld leven wij nu?