“De lymfocyten maken amok in alle organen”- Pathologen onderzoeken sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie

“De lymfocyten maken amok in alle organen”- Pathologen onderzoeken sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie

september 22, 2021 3550 15

© brian / Flickr (CC BY-ND 2.0)

Professor Arne Burkhardt en professor Walter Lang, die hun bevindingen gisteren op een persconferentie hebben gepresenteerd, zijn beiden pathologen met vele jaren ervaring. Burkhardt stond 18 jaar aan het hoofd van het Instituut voor Pathologie in Reutlingen, Duitsland, Lang leidde 35 jaar lang een particulier instituut dat onder meer gespecialiseerd was in longpathologie. In samenwerking met andere, niet met name genoemde pathologen, onderzochten beiden tien sterfgevallen die zich na de COVID-19 vaccinatie hadden voorgedaan. Zij verkregen het weefselmateriaal van de forensische artsen en pathologen die de zaken het eerst hadden onderzocht. De onderzochte overledenen waren allemaal ouder dan 50, schrijft De.rt.com.

Van de tien sterfgevallen ontdekten ze dat er vijf zeer waarschijnlijk en twee waarschijnlijk verband hielden met de vaccinatie; één vonden zij onduidelijk, en in twee zagen zij geen oorzakelijk verband. Wat hen echter verbaasde, waren de gelijkenissen tussen de gevallen die zij in verband brachten met vaccinatie.

In drie gevallen vonden zij zeldzame auto-immuunziekten; één daarvan was zo zeldzaam dat zij het pas ontdekten toen zij het gedigitaliseerde beeld nauwkeurig bekeken. Het betrof de ziekte van Hashimoto, een auto-immuun veroorzaakte hypothyroïdie, leukoclastische vasculitis, een ontstekingsreactie in de haarvaten die tot huidbloedingen leidt, en het syndroom van Sjögren, een ontsteking van de speeksel- en lacrimaalklieren. Hoewel sterfgevallen met vermoedelijke vaccinreacties verre van een representatieve steekproef van de bevolking zijn, is drie auto-immuunziekten op een totaal van tien een opvallend hoog percentage.

De meest opvallende bevinding had echter betrekking op lymfocyten. “De lymfocyten maken amok in alle organen,” noemde professor Lang het. Niet alleen toonde hij ophopingen van lymfocyten in de meest uiteenlopende weefsels, van de hartspier tot de nieren, de lever en de milt tot de baarmoeder; hij liet ook beelden zien waarin het weefsel massaal door hen werd aangevallen, en een hele reeks lymfocytenfollikels, die als het ware kleine, zich ontwikkelende lymfeklieren zijn op volkomen verkeerde plaatsen, bijvoorbeeld in het longweefsel. Amish gemeenschap in de VS bereikt kudde-immuniteit op natuurlijke wijze

Het toonde eveneens loslating van endotheelcellen – dit zijn de gladde cellen die de wand van bloedvaten vormen – klonters van rode bloedcellen die uiteindelijk trombose veroorzaken, en reusachtige cellen die zich vormden rond ingesloten vreemde lichamen.

Lang zei dat hij in honderdduizenden pathologische onderzoeken nog nooit zoiets als deze clusters van lymfocyten had gezien. Normaal worden andere witte bloedcellen, de granulocyten, aangetroffen bij ontstekingen. In deze gevallen worden deze echter nauwelijks gevonden, in plaats daarvan zijn er massa’s lymfocyten.

Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welk type lymfocyt bij dit proces betrokken is en hoe het precies op gang komt, om het verband met de vaccinatie onomstotelijk te bewijzen; de histologische onderzoeken die daarvoor nodig zijn, zouden echter nog minstens een half jaar duren. Niettemin zijn de tot dusver beschikbare resultaten belangrijk genoeg om ze vooraf bekend te maken in de vorm van deze persconferentie.

“We lopen 90 procent mis”, zei hij, verwijzend naar het aantal dodelijke vaccinatiereacties. Dit was niet de schuld van de forensische artsen en pathologen, men kan immers alleen zien wat men weet, en histologisch onderzoek kan de forensische geneeskunde sowieso niet verrichten. Maar het is dringend nodig om meer autopsies op zulke gevallen uit te voeren. Helaas wordt dit vaak belemmerd.

“Onze taak is mensen voor te lichten over risico’s en bijwerkingen,” zei hij over het doel van zijn werk. Een taak die eigenlijk vervuld zou moeten worden door instellingen zoals het gezondheidsagentschap Paul Ehrlich Instituut in het geval van experimentele vaccins met noodtoestemming.