De mondmaskerplicht maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt

In een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vragen zeventig artsen de mondmaskerplicht op school af te schaffen, zowel voor het lerarenkorps als voor de leerlingen. Ze vragen dat de minister zijn werkwijze onmiddellijk omkeert: geen mondmaskerplicht op school, bescherm enkel de risicogroep en geef enkel het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.

De beslissing tot het invoeren van een mondmaskerplicht op school voor leerlingen vanaf 12 jaar baart de ondertekenaars, in hoofdzaak huisartsen, “grote zorgen”, klinkt het.

Angst- en slaapproblemen

“De voorbije maanden kwam het algemene welzijn van kinderen en jongeren sterk onder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.”

De mondmaskerplicht maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt

“De mondmaskerplicht op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Ze gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind. Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. (…) Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.”

Risico-inschatting

Bovendien ontbreekt volgens de ondertekenaars “elk grootschalig bewijs dat het dragen van mondmaskers in een niet-professionele omgeving enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren. Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die Covid-19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten.”

“De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door Covid-19 te voorkomen, is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico. Deze risico-inschatting is niet de taak van het ministerie van Onderwijs, maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt.” De open brief wil een aanzet zijn tot een verbindend, open debat, luidt het.

Bron HLN en terugnaar.be