De rode draad door de coronacrisis: De onderdrukking van de tegenstemmen

De politieke beslissingen in de huidige Coronacrisis worden bewust bepaald door de mening van enkele, soms twijfelachtige deskundigen. Daarentegen worden talrijke gegronde tegenstemmen van hooggekwalificeerde deskundigen door de massamedia gediskwalificeerd als complottheorieën of incompetent en zo systematisch onderdrukt. Herinneren deze manipulatiemethoden ons niet aan totalitaire staten die een dictatuur van mening en gedrag willen doorzetten? Ook u kunt ervoor zorgen dat er onmiddellijk een einde komt aan deze “meningsdictatuur” van de massamedia.

Deze politieke beslissingen in de huidige coronacrisis worden sterk bepaald door de adviezen van enkele deskundigen die hiervoor specifiek zijn geraadpleegd:

Om deze eenzijdige berichtgeving door de toonaangevende media in evenwicht te brengen, hebben diverse alternatieve media, inclusief Kla.TV, andere deskundige stemmen aan het woord laten komen. Interessant is dat deze stemmen de huidige Coronasituatie, bijna zonder uitzondering, volledig tegenovergesteld beoordelen. Dat deze deskundige stemmen geen individuele meningen zijn, laten de volgende drie voorbeelden zien: Voorbeeld 1: Ärzte für Aufklärung (Artsen voor verduidelijking) is een vereniging van meer dan 1.000 voornamelijk Duitse artsen. Deze vereniging van deskundigen bekritiseert de coronamaatregelen als volledig overdreven en eist ook autopsies van slachtoffers die door corona zijn overleden. Voorbeeld 2: Een enquête onder ongeveer 200 deskundigen op het gebied van virologie, immunologie en ook de intensive care leverde het volgende resultaat op: Ten eerste Meer dan 95% vindt de sluiting van scholen en kinderdagverblijven geen belangrijke maatregel! Ten tweede: Ca. 83 % mist de balans in de mediaberichtgeving, te vaak worden dezelfde deskundigen geraadpleegd. Ten derde Ca. 33 % ziet de vrijheid van meningsuiting in de wetenschap bedreigd! Voorbeeld 3: Een beweging van ongeveer 250 deskundige stemmen uit de hele wereld, die u via de bijgevoegde bronnenvermelding kunt controleren, staat ook in overduidelijke tegenspraak met de officiële beoordeling van de professoren Wieler en Drosten, zoals die via de massamedia wordt verspreid. Toen deze talrijke goed onderbouwde tegenstemmen zich explosief op het internet verspreidden, reageerden de massamedia met een “informatieoorlog” door terug te vallen op manipulatiemethodes die zij in het verleden al vaak hebben ingezet. We noemen hier slechts twee voorbeelden: MANUPILATIEMETHODE 1: Afwijkende stemmen worden gediskwalificeerd als “complottheorieën”! Is het niet vreemd dat de deskundige stemmen van hooggekwalificeerde deskundigen, zoals bv. longarts Dr. Wolfgang Wodarg; internist Dr. Claus Köhnlein; professor Dr. Sucharit Bhakdi, specialist voor microbiologie en infectie-epidemiologie of zelfs de wetenschapper Shiva Ayyadurai, allemaal in verband worden gebracht met complottheorieën en daarmee bewust in diskrediet worden gebracht? MANUPILATIEMETHODE 2: Tegenstemmen worden gediskwalificeerd als onbekwaam! Hier is slechts één voorbeeld van velen: Dr. Wolfgang Wodarg is longspecialist, was jarenlang hoofd van een volksgezondheidsdienst en was als langdurig lid van de SPD zelfs voorzitter van de gezondheidscommissie in het Duitse parlement. Bij de Mexicaanse griepuitbraak waarschuwde hij al voor paniekzaaierij door de farmacie. In tegenstelling tot Dr. Wodarg had professor Drosten het aantoonbaar mis met zijn toenmalige paniekzaaierij over de Mexicaanse griep. Hij raadde sterk aan om te vaccineren, wat uiteindelijk ernstige bijwerkingen veroorzaakte. Het is dan ook zeer verrassend dat de huidige waarschuwing van Dr. Wodarg tegen hernieuwde paniekzaaierij over het coronavirus nu door de media in diskrediet wordt gebracht als “complete onzin”. Zo wordt een ongelooflijke onbalans duidelijk: Zowel de drie gegeven voorbeelden als de getoonde methoden van manipulatie laten zien dat bij deze ernstige politieke beslissingen enerzijds honderden, ja zelfs duizenden hooggekwalificeerde deskundige stemmen eenvoudigweg werden genegeerd en anderzijds slechts zeer weinig specifiek geselecteerde stemmen werden gehoord. Professor Dr. Sucharit Bhakdi, een gerenommeerd expert en specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie, voormalig hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne aan de Universiteit van Mainz, gaat zelfs nog een stap verder en vraagt zich af of deze geraadpleegde deskundigen wel bekwaam zijn: Interview: Bhakdi: Natuurlijk, Mijnheer Spahn is, denk ik, een bankier, Interviewer: is hij geen dokter? Bhakdi: Mijnheer Wieler is een dierenarts, die eigenlijk nog nooit een patiënt heeft gezien en nog nooit een autopsie heeft gedaan. Ik heb dus mijn geloof in dit ministerie van gezondheid volledig verloren, evenals mijn geloof in de adviseurs. Interviewer: We horen altijd Drosten van de Charité en Wieler het hoofd van het Robert Koch Instituut. Waarom horen we alleen die twee? Bhakdi: Dat weet ik ook niet, dat zou ik graag willen weten, veel mensen zouden dat graag willen weten, en ik denk dat de bevolking dat moet weten. Ze moeten de reden weten, anders is de hele zaak niet geloofwaardig. Ik mis hier helemaal de wetenschappelijke onderbouwing. Weet u, het probleem in dit land is dat er maar heel weinig mensen worden geraadpleegd als het om zulke belangrijke zaken gaat.