Klacht naar Federaal Parket tegen Celeval en Gees

270 Belgische burgers hebben samen een klacht neergelegd tegen de leden van Celeval, de GEES, de Info-Cel, Professor Neil Ferguson en Bill Gates, met de steun van de V.Z.W. Viruswaanzin – Folie Virus.

Ons vertrouwen in de rechtsstaat is de laatste maanden sterk aangetast.  

De Raad van State weigerde intussen al een twintigtal keer om de maatregelen te toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens binnen de korte termijnen van de maatregelen. De kortgedingrechter vond dat het van intellectuele armoede zou getuigen om de virologen niet te geloven.  

Dat de staat toegeeft niet-covid patiënten bewust te hebben minder zorg gegeven zodat er een aantal onder hen is gestorven, en dat de regering dat “noodzakelijk” noemt, heeft ons vertrouwen in de uitvoerende macht sterk aangetast.

Wanneer we daar dan de parlementsleden van in kennis hebben gesteld en gevraagd hebben om de uitvoerende macht tot de orde te roepen, dan neemt geen enkel parlementslid zich zelfs de moeite om te reageren of te antwoorden.

De pers blijft, ondanks schuchtere pogingen de laatste weken om de corona-sceptici een kans te geven, nog steeds eenzijdig berichten en past zich nog steeds in in de strategie van bangmakerij.

In die omstandigheden hebben we beslist om de klacht die wordt geformuleerd, open en bloot aan het publiek kenbaar te maken. Iedereen mag weten wat we vragen aan het parket dat zou worden onderzocht.  

Leest u de klacht, neemt u kennis van de bijlagen, en maak zelf uw persoonlijke visie op wat de grootste crisis in ons land en elders is sedert de tweede wereldoorlog.