Raad van State geeft priesters ongelijk: geen misvieringen op Kerstmis met meer dan 15 personen

De katholieke priesters die naar de Raad van State stapten met de eis om voor grotere groepen gelovigen de mis te mogen opdragen, hebben geen gelijk gekregen. Hun verzoek is afgewezen. “De maatregel is noodzakelijk ter bescherming van de volksgezondheid”, oordeelt de Raad van State. Ook met Kerstmis zullen dus hoogstens 15 mensen de mis mogen bijwonen in de Belgische kerken.

Een groep katholieke priesters stapte vorige week samen met enkele Roemeens-orthodoxe priesters naar de Raad van State om het ministerieel besluit van 11 december te laten schrappen, waarin bepaald werd dat maximaal 15 mensen een misvieringen mochten bijwonen. Die beslissing kwam er nadat de Raad van State eerder oordeelde dat een totaalverbod op misvieringen overdreven was.

Volgens de priesters is de beperking tot 15 mensen nog steeds onredelijk. “Er wordt geen rekening gehouden met de oppervlakte van het gebouw”, meende hun advocaat Fernand Keuleneer. Eén van de priesters was Marc Leroy, de priester van de grootste kerk van het land: de basiliek van Koekelberg.

Op hetzelfde moment werden nog twee andere gelijkaardige, Franstalige verzoekschriften behandeld.

LEES OOK. “Priesters naar Raad van State om kerstvieringen te kunnen houden.” (+)

“Vrijheid van eredienst”

De Raad van State oordeelde op dinsdag echter dat de vrijheid van eredienst niet geschonden is door die beslissing van de regering, aangezien er misvieringen kunnen doorgaan. Er is ook geen sprake dat gelovigen hierdoor ongelijk behandeld zouden worden. De priesters hadden aangedragen dat er in winkels wél meer dan 15 personen bijeen kunnen komen. Maar de Raad van State werpt hier tegenop dat er in winkels “verplicht individueel gewinkeld moet worden, en dit gedurende maximum 30 minuten.”

De pastoors hadden ook geargumenteerd dat de regering toelaat dat er tot 100 mensen buiten mogen samenkomen om te betogen, als het maar om een “statische bijeenkomst” gaat. Waarom kunnen dan geen misvieringen voor 100 mensen? Maar ook dat is niet oneerlijk tegenover gelovigen, vindt de Raad van State: “De regering heeft hier een evenwicht heeft gevonden tussen de bescherming van de volksgezondheid, en het recht op betogen.”

Op het voornaamste argument: dat in grote kerken méér mensen bijeen zouden kunnen komen dan in kleine gebedshuizen, lijkt de Raad van State niet in te gaan.

Door het arrest blijven alle maatregelen voor erediensten in België dus hetzelfde: bij misvieringen mogen 15 personen aanwezig zijn, buiten kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst.

“Onbevredigend”

“Dit arrest is juridisch en intellectueel onbevredigend”, zo reageert Fernand Keuleneer, de advocaat van de betrokken pastoors. “Ik zie een enorm verschil met het arrest van 8 december, waarbij de Raad van State wel oordeelde dat misvieringen proportioneel moesten kunnen doorgaan.”

Conclusie: Het is nu overduidelijk dat ook het ‘rechtelijke macht’ zich tegen de bevolking keert en zo de weg vrij maakt naar een totale autocratie waardoor de burgers geen rechten meer mogen hebben enkel plichten. Bewijs is intussen al geleverd: geen sociale contacten, geen café of restaurant bezoeken, geen feesten meer, verbod op demonstreren, afstand houden van elkaar en verplicht het dragen van een ziekmakend mondmasker. We worden volledig gedomineerd door een niet democratische regering die niet eens verkozen is en al het mogelijke doet wat de virologenjunta vraagt.