Sciensano bevestigt: uw mondmasker is giftig!

Is het de bedoeling van De Croo om een behoorlijk aantal Belgen stilletjes het hoekje om te doen gaan? Na de collaterale doden, de doden door de bijwerkingen van vaccins, de doden door de uitgestelde zorg, de verhoogde sterfte bij mensen onder de 50 in de UK, Nederland en de rest van Europa, na de toxische maskers van de regering, is er nu het gevaar dat onze maskers een behoorlijk aantal Belgen vergiftigt. Zeker is het nog niet helemaal, maar Sciensano heeft al wel toxische deeltjes in de mondmaskers gevonden. Er moet nu verder onderzoek komen, schrijft Sciensano op 7 november. Dat zal dan wel! De stelling van de Hoge Gezondheidsraad dat de maskers meer goed doen dan kwaad, en meer doden besparen, wordt wetenschappelijk niet bevestigd. Zo schrijft Sciensano. Hallo regering? Hanteren jullie niet het “voorzorgsprincipe”? Zoiets moet onmiddellijk verboden worden in de plaats van verplicht. De ecologisten roepen al jaren dat als er een potentieel gevaar is voor de volksgezondheid, dan moet iets verboden worden. Wel, dit is 3M maal 11 miljoen. Uit recente onderzoeken in Bangladesh en op basis van de afvalwaters in Marseille staat het al vast dat stoffen mondmaskers geen sikkepit helpen tegen covid. Over de chirurgische maskers gaan we het nu even niet hebben. Maar ook dat is “gene vetten” in het beste geval. Hoe die maskers die stoffen maskers dan wel goed kunnen doen, zoals de Hoger Gezondheidsraad dat schrijft, Joost en Joris mogen dat weten. Maar in elk geval is er een reëel gevaar dat ze zorgen voor bijkomende kankers of ander onheil. Intussen weten we nog altijd niet hoeveel collaterale doden de maatregelen hebben veroorzaakt. We hebben er geen idee van hoeveel doden er door toegenomen angst en de ontwrichting van de samenleving zijn gevallen. We kunnen alleen raden naar de doden door de uitstel van zorg en het niet investeren in de IC-bedden. Geen idee wat de oorzaak is van de toenemende sterfte bij niet-covidpatiënten in Europa. We hadden al de toxische maskers van de regering die aan de mensen werden opgestuurd. En nu hebben we de stoffen maskers waarvan men niet met zekerheid kan zeggen of ze er niet zullen toe leiden dat u morgen kanker krijgt. Dat is nogal eens een beleid! Het gepruts van deze regering met de volksgezondheid begint echt wel hoge toppen te scheren. Of is het de bedoeling van een regering met ecologisten om het aantal Belgen wat te reduceren zodat het klimaat gered wordt? _________

Onderzoek naar titaniumdioxide in mondmaskers: eerste conclusies

Gepubliceerd op: donderdag, 28 oktober 2021

Sciensano doet onderzoek naar de eventuele gezondheidseffecten van (nano)deeltjes in mondmaskers. De eerste resultaten van het TiO2Mask-project wijzen op de aanwezigheid van variërende hoeveelheden titaniumdioxidedeeltjes in mondmaskers. Of en in welke mate die deeltjes effectief kunnen vrijkomen en een gezondheidsrisico opleveren, moet nog verder onderzocht worden.

Titaniumdioxide wordt onder meer gebruikt om textielvezels wit te kleuren, ze mat te maken of te beschermen tegen UV-stralen en verkleuring. Uit onderzoek op een steekproef van maskers op de Belgische markt blijkt dat de stof ook volop gebruikt wordt in de productie van mondmaskers. De hoeveelheden variëren sterk, van enkele microgrammen tot 0,15 gram titaniumdioxide per masker. De (nano)deeltjes zitten zowel aan het oppervlak als in de kern van de textielvezels. Titaniumdioxide deeltjes worden ingedeeld bij de stoffen die bij inademing mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. In tegenstelling tot de deeltjes binnenin de vezels zouden de deeltjes aan het oppervlak van de vezels mogelijk kunnen vrijkomen. Er bestaan nog geen betrouwbare methoden om het loskomen van deze deeltjes te meten en de werkelijke blootstelling aan vrijgekomen deeltjes uit mondmaskers te bepalen. Daarom heeft Sciensano het vrijkomen van deze partikels en het eventuele gezondheidsrisico voor de gebruiker wiskundig benaderd op basis van een scenario waarbij het mondmasker intensief gedragen wordt. Dat leidt mogelijk tot een overschatting van de eventuele gezondheidsrisico’s. Er zijn momenteel ook geen aanwijzingen dat titaniumdioxidedeeltjes daadwerkelijk in grote aantallen zouden vrijkomen, maar sommige maskers bevatten zoveel titaniumdioxide dat een eventueel risico niet uit te sluiten is. De Hoge Gezondheidsraad stelt in haar opinie van juli 2021 over nanopartikels in mondmaskers dat het potentieel nadelig gezondheidsrisico van het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van hun gebruik ter preventie van een COVID-19 besmetting. De huidige onderzoeksresultaten leveren vooralsnog geen acute elementen die dat advies tegenspreken. Sciensano heeft inmiddels het rapport met de eerste vaststellingen uit het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten bezorgd. Het wetenschappelijk onderzoek van Sciensano, samen met het VITO en de UGent, zal zich in de volgende fase richten op de ontwikkeling van een methode om de reële blootstelling aan vrijgekomen partikels te meten. Meer informatie over het TiO2Mask-onderzoeksproject Vaak gestelde vragen Samenvatting en volledige versie van het rapport

BRON:

https://www.sciensano.be/nl/pershoek/onderzoek-naar-titaniumdioxide-mondmaskers-eerste-conclusies