Wat is de realiteit van TESTEN eigenlijk? Vernietigt een hoogfrequente CHIP onze CIRCULUM GLOBE?

De tests, die al maandenlang worden uitgevoerd, dienen officieel het doel van preventie. Maar waarom wordt dit onderzoek, dat ook met bloed of speeksel uit de wang uitgevoerd. Waarom wordt dit niet overal in het land op deze manier gebruikt? Waarom door de neus? Daar zou een doorslaggevende reden voor kunnen zijn, die al in 2006 werd gesignaleerd. Hier speelt de pijnappelklier een grote rol. Waarom de pijnappelklier? Omdat het een van de krachtigste organen is die we hebben. Deze kracht maakt de mens met zijn ervaring, actie en spiritualiteit. Als men deze macht vernietigt of manipuleert, krijgt men de controle over deze persoon.

Artsen die liefst geheim willen blijven uit vrees voor schorsing.

To hell met de artsenjunta!

De Belgische virologenjunta slaat de bal mis als ze denken de dood en ziekte de wereld uit te kunnen helpen met deze sociaal-economische destructieve jojo-strategie. Wij willen niet leven om niet te sterven. We moeten massaal open doen. Het is de taak van de overheid de ziekenhuizen van voldoende capaciteit te voorzien tijdens een gezondsheidscrisis. Daarvoor worden ze royaal (door)betaald! Het doel van het leven is te sterven met herinneringen, niet met enkel een paar dromen over wat had kunnen geweest zijn.