Collectieve gevangenschap voor een fake 2e golf

Maatregelen Westerse regeringen in afgelopen maanden hebben geen enkel effect op verspreiding virus gehad – Teststraten zijn wetenschappelijk absoluut flauwekul, kan niets mee worden aangetoond – Idee dat nu vooral jongeren worden getroffen is complete kolder

Hoe deze virus eindelijk stoppen? Door gewoonweg de helen Media minstens één maand te verbieden om over te berichtten. De virus verdwijnt vanzelf omdat de angstpsychose dat vandaag onder de bevolking heerst wegvalt. De mensen gaan zich niet meer ziek voelen of denkend dat ze besmet zijn geraakt en dringend naar spoed gaan. Want elke persoon met griep is tegenwoordig een corona patiënt. En dit door deze valse testen.

Dr. Mike Yeadon, voormalig hoofdadviseur wetenschap van farmagigant Pfizer, heeft in een radio interview bevestigd dat de complete tweede corona golf ‘fake’ is, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat de gebruikte testen vrijwel uitsluitend valse positieve resultaten geven. Ondertussen blijkt uit cijfers van de Amerikaanse CDC dat het overlijdensrisico voor mensen tot 50 jaar die besmet raken met corona bijna NUL is. Hieruit blijkt andermaal dat social distancing en lockdowns zinloos zijn, en alleen extra maatregelen om kwetsbare ouderen te beschermen meer dan voldoende zijn.

Volgens dr. Yeadon is dit coronavirus een doorsnee virus waar we, net als vele honderden andere, gewoon mee zullen leren te leven. Net als een groeiend aantal andere wetenschappers vraagt hij zich hardop af of de maatregelen die de Westerse regeringen de afgelopen maanden hebben genomen, en die onze economie en samenleving enorme klappen hebben toegediend, überhaupt wel enig effect hebben gehad.

‘De meeste, zo niet alle positieve testen zijn vals’

Groot Brittannië melde een paar dagen geleden zo’n 4000 nieuwe ‘besmettingen’ per dag. ‘Het bewijs laat zien dat alle, of een substantieel deel van deze (besmettingen), valse positieven kunnen zijn,’ aldus Yeadon. ‘Alle overheden weten dat de PCR testen heel gevoelig zijn, en ook andere testen een aantal valse positieven geven. Heel frustrerend is – en dat vinden veel mensen – dat de regering niets met deze informatie doet.’

Oxford professor Carl Heneghan, directeur van het gezaghebbende Centre of Evidence-Based Medicine ‘heeft aangetoond dat als het valse-positieven cijfer slechts 0,1% is, meer dan de helft van de positieve testen vals of fake zijn. Ik denk dat het valse-positieven cijfer waarschijnlijk véél hoger is, mogelijk 1%. Als dat klopt, dan zijn de meeste, zo niet ALLE positieve testen VALS, en zijn deze mensen niet geïnfecteerd of ziek.

Gisteren lazen we een onderzoek van een patholoog, en zij kwam tot een andere, dramatische conclusie. Deze onderzoeker zegt dat als de positieve testen (inderdaad) vals zijn, ze gelijkmatig in alle lagen van de bevolking zouden moeten worden aangetroffen. En weet u wat? Dat is precies wat we nu zien. Dat nu een hoger percentage jongere (vals) positief wordt getest, komt daarom enkel omdat er nu ook veel meer jonge mensen worden getest.

We zijn bang dat hoe meer er wordt getest, hoe meer valse positieven er zullen zijn, en nieuwe lockdowns en andere maatregelen juist steeds waarschijnlijker worden. ‘Wat moeten we dan wèl doen?’

Zweden bewijst dat genomen maatregelen volstrekt nutteloos waren

Het antwoord is Zweden. Die doen geen massale testen, en tot nu toe zitten hun ziekenhuizen niet vol met steeds meer zieke en stervende mensen. Zij hebben in dezelfde periode exact hetzelfde sterftepercentage (0,06%) als wij. In Zweden werd zoals bekend nooit een lockdown afgekondigd, bleven scholen, bedrijven en horeca open, werden mondkapjes nooit verplicht, en waren de beperkte social distancing regels op vrijwillige basis.

Aangezien het sterftepercentage in het Scandinavische land dit jaar niet hoger is dan gemiddeld (zelfs lager dan het 5 jarige gemiddelde), volgt hieruit de onomstotelijke conclusie dat alle strengere maatregelen die in België weer worden genomen, volstrekt nutteloos zijn, en juist averechts werken.

Alles wordt automatisch onder ‘corona’ geschaard

Elke regering met een beetje gezond verstand zou ogenblikkelijk moeten stoppen met de volkomen onbetrouwbare PCR testen. Het is verschrikkelijk te zien dat daar in de media nu zo’n vals beeld mee wordt geschetst. Tevens noemt hij het een ‘schande’ dat mensen NIET wordt verteld waar ze nu ècht positief op worden getest. Alles – ook een gewone verkoudheid die u in het voorjaar hebt gehad – wordt automatisch onder de noemer ‘corona’ geschaard.

Als je dan al iets met ‘positieve’ testen zou willen proberen aan te tonen, dan dien je alle positief geteste mensen ogenblikkelijk opnieuw te testen. Hij is er van overtuigd dat velen dan negatief zullen testen*. (* Andere wetenschappers constateerden eerder dit jaar dat zelfs mensen die 5 of 6 keer ‘positief’ op corona testten, het virus desondanks NIET bleken te hebben.)

‘Ze laten mensen doodgaan die gered hadden kunnen worden’

Los van de ernstige economische consequenties zullen voor de volksgezondheid ‘de negatieve gevolgen van een tweede (vorm van een) lockdown worden versterkt. Vooral het aantal mensen dat niet aan Covid sterft, zal verder toenemen. Dat is volgens ons al gebeurd. De regering heeft dat ook al toegegeven, maar ze doet alsof er geen enkele andere gezondheidskwestie (dan corona) is.

Het gevolg van dit beleid is dat beleidsmakers moedwillig mensen doden of laten doodgaan die gered hadden kunnen worden. Het is nu vastgesteld dat onze nationale lockdown sowieso te laat kwam om ook maar enig verschil te maken in de oorspronkelijke verspreiding van het virus. Aangezien alle genomen maatregelen op zijn best geen enkel effect hebben gehad, waarom houden we ze dan nog in stand?

Tot slot verwijzen we naar Afrika, waar men vanwege het ontbreken van de middelen om lockdowns en social distancing te handhaven miljoenen doden had voorspeld. Voor bijvoorbeeld Malawi werden tienduizenden doden verwacht. Het werkelijke aantal? 250. De virologen in dat land concluderen dan ook dat daar maar één verklaring voor is: de bevolking is voor het grootste deel reeds immuun geworden. (Of dit coronavirus is simpelweg te zwak om een grote impact te maken, wat overeenkomt met de statistieken van de rest van de wereld). (1)

Overlijdenskans mensen tot 50 jaar bijna nul

Een deel van de conclusies van wetenschappers zoals Yeadon worden inmiddels schoorvoetend toegegeven door officiële instanties zoals de Amerikaanse CDC. Volgens hun jongste cijfers is de kans dat met corona besmette mensen tot 50 jaar sterven, bijna nul (slechts 1 op de 5000 geïnfecteerden (= ziek geworden besmette mensen), en onder de 20 maar 1 op de 33.000 geïnfecteerden).

Voor 50-plussers zou dit aantal met 1 op de 200 wel fors hoger liggen, en zeker voor 70-plussers (1 op de 18). We hebben echter al veel vaker experts aangehaald die erop wijzen dat 9 van de 10 ouderen niet door, maar met het virus overlijden, en vrijwel allemaal meerdere bovenliggende aandoeningen hadden.

Daarom zien we op de officiële Europese statistieken (EuroMOMO) weliswaar een scherpe piek in het voorjaar, maar daarna een snelle terugkeer naar normaal, waarbij vooral de rode stippellijn (‘substantiële stijging’) aantoont dat er van een veel hoger aantal doden dan gemiddeld in het geheel geen sprake is.

De echte complotdenkers staan vanavond voor de camera’s

In het licht van al het bewijs zijn de extra maatregelen die de regering neemt, daarom niet alleen een onbeschaamd staaltje volksverlakkerij, maar zijn, gezien de enorme schade die dit beleid aanricht, als een rechtstreekse aanval op onze samenleving, volksgezondheid, vrijheid en economie op te vatten. Waarom wordt dit gedaan?

De èchte complotdenkers in dit land staan dan ook elke vanavond op het podium, voor de camera’s, om de bevolking opnieuw angst aan te jagen voor een virus waar 99% van de bevolking zich in werkelijkheid geen enkele zorgen over hoeft te maken.