Sciensano: Geen kentering op te merken in cijfers

Hoe zou dat komen?? Omdat al de genomen maatregelen gewoon onzinnig zijn! Die helpen hoegenaamd NIET. Zelfs met een lock down van twee maanden zullen wij reeds in korte tijd terug bij af zijn. Logisch: wij zullen daarna weer verplicht worden om afstand te houden, alles super ontsmetten en mondmasker dragen en…daardoor gaan we elkaar opnieuw besmetten vooral met de bacteriën komende uit uw masker….en het spelletje gaat opnieuw beginnen tot dat we niet meer hoeven buiten te komen…

Het lijkt er sterk op dat de zogenaamde 2de golf opzettelijk is gecreëerd dat zowel de virologen als de politici geen gezichtsverlies zouden lijden; om aan te tonen dat wij ons misdragen hebben en dat daardoor de virus zo hard toeslaat. Intussen weten we beter. het zijn vooral de mondmaskers die de mensen ziek maken. Wij weten dat, jullie weten dat, en de virologen weten dat. Maar door de torenhoge boetes verplichten ze ons deze ziekteverwekker aan te houden. De hele samenleving wordt beangstigd op een manier zoals dieren worden getraind. Pavlov.: U weet wel. Dat wordt gedaan door misbruik te maken van één van de basale instincten van de mens, met name zijn angst voor de dood. Door zich te richten op de hele samenleving ontstaat er uiteraard een revolte bij die mensen die eigenlijk geen risico’s lopen en die onterecht bang worden gemaakt. Daardoor gaat een groep kritisch kijken naar de berichten die de angst moeten steunen en stellen zij vast dat er bijzonder grote fouten zitten in de gedane mededelingen.

Het is erg jammer dat er niet naar het gezond verstand geluisterd wordt maar naar bepaalde personen die maar één doel voor de ogen hebben: ons kost wat kost de vaccin op te dringen met al de gevolgen die niet te onderschatten zijn, gevolgen die niemand wil horen…

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie. Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk. De besmettingen door mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten.