De Britse regering en corrupte wetenschappelijke adviseurs moeten terechtstaan voor “Misdaden tegen de Mensheid en Massamoord”

Aangezien de mainstream media zwijgen over dit onderwerp zal het u wellicht verbazen te ontdekken dat er documenten zijn ingediend om twee afzonderlijke processen te beginnen tegen de Britse regering en hun corrupte wetenschappelijke adviseurs wegens genocide en misdaden tegen de mensheid.

De eerste wordt beschreven in het volgende persbericht van advoctae, Melinda C. Mayne, en kantonrechter, Kaira S. McCallum, die de afgelopen twintig jaar als rechter in de Magistrates Courts van Zuid-Londen heeft voorgezeten, en die toevallig ook een hooggekwalificeerde apotheker is, bericht dailyexpose.co.uk.

Persbericht

Woensdag 21 april 2021

‘Request for Investigation’ (Verzoek om een Onderzoek) tegen de Britse regering en haar adviseurs, wegens genocide, misdaden tegen de mensheid en overtredingen van de Neurenbergse Code, ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, op dinsdag 20 april 2021.

Op dinsdag 20 april 2021 hebben wij, ondergetekenden, een 27 pagina’s tellend ‘Request for Investigation’ gericht aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, met het verzoek dat onze beschuldigingen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van de code van Neurenberg door de Britse regering en haar adviseurs, door het ICC worden aanvaard en onderzocht.

Wij zijn van mening dat wij dwingende redenen hebben aangevoerd waarom onze regering en haar adviseurs schuldig zijn aan de bovengenoemde beschuldigingen. In dit stadium is het echter van belang erop te wijzen dat wij niet al ons bewijsmateriaal hoeven te verstrekken (dat zou verscheidene honderden bladzijden beslaan) en dat wij beperkt zijn tot een maximum van 30 bladzijden, waarbij wij ons beperken tot een uiteenzetting in grote lijnen als onderdeel van ons verzoek.

Het ICC zal ons ‘Request for Investigation’ beoordelen en nagaan of er volgens hen een redelijke basis is om een onderzoek naar een ‘Situation’ in te stellen, overeenkomstig de criteria van het Statuut van Rome.

Het ICC geeft geen tijdschema voor de aanvaarding, en er is uiteraard ook geen garantie dat het ICC ons ‘Request for Investigation’ uiteindelijk zal aanvaarden, om diverse redenen, waaronder het feit dat het ICC beperkt is in zijn capaciteit om onderzoeken uit te voeren.

Updates zullen worden verstrekt als en wanneer meer informatie beschikbaar komt.

Melinda C. Mayne LPC LLM MBA GDLA

Kaira S. McCallum JP BSc

De tweede is een rechtszaak aangespannen door Michael O’Bernicia die het Britse parlement en hun corrupte wetenschappelijke adviseurs aanklaagt wegens fraude, verraad en genocide.

Zonder een cent uit te geven aan juridische kosten heeft Michael frauduleuze claims van een filmverkoop bedrijf, een auto franchise, een reisagent, twee nutsbedrijven, drie grote credit card bedrijven, tientallen incassobureaus en juridische dienstverlenende bedrijven, vijf gemeenteraden, de DVLA, de politie, HMRC, de Registrar of Births en twee grote banken, allemaal goed gedocumenteerd op verschillende web platforms in de afgelopen twaalf jaar.