Dringende wekroep: Coronavaccinatie grijpt in op DNA!

Volgens de officiële verklaring van de Duitse regering zal de coronapandemie pas eindigen als er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking. Tal van topdeskundigen waarschuwen echter voor een groot gevaar van de nieuw soortige vaccins, omdat deze direct inwerken op het menselijk DNA en snel ontwikkeld moeten worden. Bill Gates verwacht 700.000 gevallen van vaccinatieschade! De massamedia verzwijgen deze gevaren echter verregaand. Daarom is deze dringende wekroep niet alleen een wekroep, maar een oproep om deze levensbelangrijke informatie te verspreiden.

Veel mensen verlangen, na maandenlange, enorme beperkingen van de persoonlijke rechten, weer naar een “normaal leven”, met alle persoonlijke vrijheden. De sleutel tot deze terugkeer ligt, volgens federaal minister voor onderzoek Anja Karliczek, alleen in een, nog te ontwikkelen, nieuw vaccin. Volgens Tagesschau is de federale regering van plan om hier tot 750 miljoen euro aan uit te geven. In een uitgangspuntennota van de federale regering wordt het in een notendop treffend geformuleerd: “De coronapandemie zal eindigen wanneer er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking.” Deze eigenaardige definitie van het einde van de coronapandemie doet de vraag rijzen: Zou het kunnen dat de vaccinatielobbyist Bill Gates meer invloed heeft op de regering dan officieel wordt toegegeven? Volgens een ARD interview op 12 april 2020 wil hij de hele wereldbevolking van 7 miljard mensen geheel en al vaccineren tegen corona. Maar zelfs Gates moest in een interview openlijk toegeven dat hij door deze coronavaccinatie 700.000 gevallen van vaccinatieschade verwacht. Aangezien veel onomkeerbare schade door vaccinatie, zoals de slaapziekte narcolepsie, al na de “Varkensgriep- vaccinatiecampagne” moest worden erkend, is deze prognose waarschijnlijk veel te laag ingeschat. Vandaag brengen wij u een dringende wekroep, die u waarschuwt voor een nog groter gevaar van nieuwsoortige vaccins tegen coronavirussen, omdat deze vaccins rechtstreeks ingrijpen in het DNA van de mens. Deze zogenaamde RNA-vaccins zouden namelijk veel meer als de van Gates reeds voorspelde 700.000 vaccinatieschadegevallen kunnen veroorzaken. Deze bezorgdheid wordt bevestigd door een groot aantal deskundigen. We noemen slechts twee voorbeelden: Dr. med. Wolfgang Wodarg is longspecialist, langdurig hoofd van een gezondheidsdienst, SPD-afgevaardigde van de Bondsdag van 1994-2009, langdurig voorzitter van de gezondheidscommissie in de Duitse Bondsdag, initiatiefnemer van de commissie voor onderzoek naar de varkensgriep. Als arts en gezondheidspoliticus zegt hij: “Deze vaccinatie verandert de persoon, die gevaccineerd wordt, genetisch. We winden ons op over genetisch gemanipuleerde planten en dieren. Nu moeten wij door dergelijke vaccinaties genetisch worden veranderd […]. Nu moeten miljarden mensen worden gevaccineerd. Dit is volstrekt onverantwoord. Ik kan de mensen alleen maar aanraden: Laat uw kinderen niet vaccineren, laat u niet vaccineren met een zo onzorgvuldig, in zo’n korte tijd, geproduceerd vaccin. Dat is woekerhandel.” Professor Dr. Stefan Hockertz is een Duitse wetenschapper, directeur van het Instituut voor Experimentele en Klinische Farmacologie en Toxicologie van het Universitair Ziekenhuis in Eppendorf van 2003-2004; Hockertz is sinds 2004 zelfstandig. Hij verklaart de nieuwsoortige RNA-vaccinatie als volgt: Er moet “vrij genetisch materiaal […] direct in onze cellen wordt gebracht en dan uit onze cellen wordt afgelezen. Dit betekent duidelijk een gentechnologische verandering van de mens. […] We weten in het bijzonder niet of dit genetisch materiaal niet ook in de kiemcellen, d.w.z. de eicellen van de vrouw of de zaadcellen van de man, wordt ingebouwd en daardoor wordt vererfd. Klaarblijkelijk hebben de vaccinfabrikanten ook weet van het risico op genetische veranderingen, omdat de deelnemers aan de klinische proeven met deze nieuwe “genvaccins” zich tot strikte anticonceptie moeten verplichten. Dat bij deze onverantwoordelijke “genetische experimenten” op mensen niet met open kaarten wordt gespeeld, blijkt ook uit het feit, dat in de Wet op de Genetische Technologie genetische veranderingen direct op mensen niet verboden, maar per definitie uitgezonderd zijn. Dat de wetgever de vaccinfabrikanten bij aanbevolen of bevolen vaccinaties bovendien heeft vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor vaccinatieschade aan het leven van burgers, betekent een politiek schandaal zonder weerga. CONCLUSIE: Een vaccin op basis van genetische manipulatie maakt geenszins een einde aan een pandemie, maar kan wel een dramatische menselijke catastrofe veroorzaken. Genetisch veranderde levensmiddelen zijn openlijk als zodanig aangegeven en worden door de meerderheid van de bevolking strikt afgewezen. Veel meer mensen zouden een vaccinatie onverbiddelijk afwijzen, als ze openlijk en transparant daarover geïnformeerd zouden worden, dat deze vaccinatie hun eigen genen direct verandert. Hier wordt definitief een rode lijn overschreden, want de bevolking is alleen maar argeloos, omdat de massamedia bijna nooit kritisch over vaccinaties berichten. De hamvraag luidt daarom: Waarom informeren de massamedia de bevolking niet uitvoerig over de risico’s van RNA-vaccinatie? Zou dit onverantwoorde verzwijgen of sussen zelfs gekocht kunnen zijn door farmaceutische reclame-inkomsten? Beste kijker, bent u ook van mening dat mensen onmiddellijk gewaarschuwd moeten worden voor deze hoogst riskante “genvaccinatie”? Maar wie waarschuwt nietsvermoedende mensen als de massamedia op onverantwoordelijke wijze zwijgen? Er bestaat maar één uitweg: informeer zelf zoveel mogelijk mensen. Ondersteun daarom onze dringende wekroep door deze video NU op de sociale platformen te verspreiden via de ingevoegde link. Op deze manier wordt de coronacrisis niet beëindigd door een vaccin, maar door een ontwaakt volk.