Ongelooflijk maar waar: met dit tempo zijn binnen enkele weken alle burgers in België besmet!

Maar er zijn geen zieken, er zijn geen overlijdens… Je wordt positief getest, je gaat in quarantaine….maar je bent niet ziek! Wat een klucht met al die testen.

Maar als oplettende burger merk je het volgende op: 10 000 geteste personen elke dag, dat zijn 70 000 per week en 1000 besmettingen elke dag zijn 7000 per week…wie zijn dan die mensen die getest worden??

Reeds weken proberen wij te achterhalen waar deze masse volk zit! Tevergeefs. Wij denken dat er überhaupt NIET getest wordt enkel met cijfers gegoocheld. Ja, en dat is makkelijk als de Media ook in dat complot zit

Het is een klucht van cijfers die de virologen verspreiden om ons te misleiden, om al de onzinnige maatregelen goed te praten, ons hele sociale leven te verbieden, geen vakanties meer, geen ontspanning en de hele economie verder de dieperik te jagen waardoor het volk armer en armer zal worden, zodat we uiteindelijk al ons hebben en goed zullen kwijtraken.

Stop deze dwaze huichelaars, brengt hun voor de rechter met de beschuldiging: wandaden tegen de mensheid.

Alleen zo kunnen wij terug naar het oude normaal.

Het Corona-beleid: om van te kokhalzen. Het gekronkel van de virologen en hun geadviseerde regering om toch maar hun foute aanpak te blijven rechtvaardigen is van een nooit gezien dedain. Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Als trouwe afgerichte honden volgen de MSM het geurspoor die politici achterlaten. Tussen de regels door worden onze argumenten bij dagelijks opgepikt. De vierde macht vertikt het ons een forum te geven. Achter de schermen zijn journalisten er wel als de kippen bij om zelfs onze kleinste argumenten met een wisser uit onze neus te pietsen. In TV- en radiostudio’s blijven de hoofdredacteuren persona non grata.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.

De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.