Is het viccin dan toch niet zo doeltreffend daar wij verder met mondmasker, anderhalve meter leven zonder garantie van terug naar het oude normaal?

Is het vaccin dan toch niet zo doeltreffend daar wij verder met mondmasker, anderhalve meter leven zonder garantie van terug naar het oude normaal?

Het is gewoon een medisch experiment met wie weet wat destrastreuze gevolgen dat gaat teweeg brengen bij de bevolking.
Nog nooit is een vaccin zo snel ‘ontwikkeld’ als deze covid vaccin. En te bedenken dat er is nog steeds geen enkel vaccin op de markt tegen griep of andere kwalen betaat.
Sorry, ik wil nog effe leven hoor….

Het MHRA, de Britse evenknie van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ), schreef in september een Europese aanbesteding uit voor software die de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin moet gaan monitoren. Dit is nodig omdat de verouderde systemen de te verwachten volumes aan bijwerkingen van het vaccin niet zal kunnen verwerken. Is hier sprake van een medisch experiment op de bevolking?

Het agentschap verwacht veel bijwerkingen omdat de zoektocht naar een vaccin “onvoorspelbare patronen” volgt. MHRA versnelde de aanbesteding omdat zij de lancering van het vaccinatieprogramma aanvang 2021 verwacht. “Als de MHRA de software niet implementeert, kunnen de bijwerkingen niet effectief verwerkt worden. Dit zal het vermogen om eventuele veiligheidsproblemen met het Covid-19-vaccin snel te identificeren belemmeren en vormt een directe bedreiging voor het leven van de patiënt en de volksgezondheid.”

Testfase
De testfase van een vaccin duurt doorgaans vijf tot tien jaar. Recordhouder is het bofvaccin dat in 1967 op de markt gebracht werd. De ontwikkeling en vergunningverlening duurde vier jaar. De testfase bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt bij gezonde vrijwilligers gekeken of het vaccin veilig is en welke dosering het beste werkt. In de tweede fase worden doelgroepen getest om te kijken hoe het afweersysteem reageert. Pas in de derde fase ontvangen grotere testgroepen van duizenden proefpersonen het vaccin. Een controlegroep ontvangt een placebo.

DNA- RNA-vaccins
Het vaccin tegen COVID-19 maakt gebruik van een experimentele techniek die het genetische materiaal van het virus in menselijke cellen brengt. Daar wordt het eiwit gemaakt dat nodig is om een immuunrespons op te wekken. De biotechnologie die aan dit geneesmiddel ten grondslag ligt, bestaat al bijna dertig jaar en heeft nog nooit een werkend vaccin opgeleverd tegen een menselijke ziekte. Vele pogingen om met deze techniek bijvoorbeeld een HIV-vaccin te ontwikkelen, mislukten. `

Veiligheid
Het is belangrijk dat de tijd wordt genomen voor veiligheidscontroles en dat een vaccin pas op de markt komt nadat alle testfases zorgvuldig doorlopen werden. Veel gevolgen openbaren zich immers pas op de langere termijn. Dit geldt nog meer voor een experimentele techniek die het menselijke DNA wijzigt. Het RIVM stelt op de website dat deze techniek succesvol toegepast werd bij dierenvaccins. Mensen zijn echter geen vee. Een gevaccineerd kalf wordt na enkele maanden geslacht zodat langetermijngevolgen geen kans hebben.

Vaccinatieplicht
Het voornemen bestaat om binnen enkele maanden de gehele bevolking dit experimentele en nauwelijks geteste vaccin al dan niet gedwongen toe te dienen. In veel Europese landen bestaat al een vaccinatieplicht. Frankrijk, Italië en Oostenrijk voerden kortgeleden een verplichting in. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie tegen een vaccinatieplicht aan. D66 en de VVD stemden echter tegen en zinspelen op een directe of indirecte verplichting.

Medisch experiment
De Britse aanbesteding rechtvaardigt de verdenking dat het vaccinatieprogramma feitelijk een medisch experiment op de bevolking is. De eigenlijke onderzoeksfase naar de bijwerkingen valt samen met het uitrollen van het vaccinatieprogramma. Een dergelijk experiment is strijdig met de in 1948 opgestelde Neurenbergcode. Deze bevat een set ethische beginselen met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen en kwam voort uit de Processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog als antwoord op de nazi-experimenten.