Mondkapjes werken niet, zijn ongezond, maar leren mensen wel gehoorzamen

Bestuurders willen maar al te graag gebruik maken van een lokale mondkapjesplicht. Maar waarom toch als wetenschappelijk gezien de mondmaskers geen enkel voordeel, eerder nadelen hebben? Waar dienen deze maskers dan in werkelijkheid voor? Het zou weleens veel verder kunnen gaan dan waarop je rekent.

Effect verwaarloosbaar

Het RIVM schrijft het volgende over de consequenties voor gedrag rond de mondkapjes.
Er is geen sterk wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van mondkapjes zorgt dat mensen zich zodanig veiliger voelen dat zij andere gedragsmaatregelen minder goed zullen toepassen. Met andere woorden zij worden niet minder voorzichtig, maar tegelijkertijd blijkt ook het omgekeerde niet het geval. Dus mensen worden evenmin voorzichtiger als ze geen mondmasker gebruiken.

Dus het effect op het gedrag van mondkapjes is te verwaarlozen.

Lees het rapport hier > Gedragswetenschappelijke literatuur mondkapjes

Vreemd is dan te lezen dat volgens het Parool Van Dissel zou hebben gezegd dat mondkapjes wel bijdragen aan het het gedrag van mensen. Het zou hen meer alert maken voor het gevaar.

Gehoorzamen

Nu blijken sommige burgemeesters met name in Amsterdam en Rotterdam hiermee graag verder te willen gaan. En zij krijgen daarvoor ook de ruimte. Zij mogen zelfs gaan denken aan een mondmaskerplicht op plekken waar het te druk wordt.

Toch mag van Minister van Justitie en Veiligheid het masker niet in de plaats komen van de (heilige) 1,5 meter.

Maar als de gedragswetenschap geen voordelen ziet van het mondkapje, waarom bestuurders dan wel?

Autoriteiten gebruiken #mondkapjes slechts als middel om gedrag te beinvloeden. https://t.co/isvyEfo9Qg

Hier wordt het echt interessant. Blijkbaar beïnvloedt het mondkapje niet het gedrag, maar waar wordt het dan wel voor ingezet?

Ik raad degenen aan, die het mondkapje nog niet hebben uitgeprobeerd in het Openbaar Vervoer, dit binnenkort te doen.  Als bewust mens weet je dan dat het gebruik feitelijk zinloos is, maar toch eisen de autoriteiten dat je jezelf door het verplichte gebruik 25% minder zuurstof geeft. Dus je doet iets volslagen nutteloos en je hebt er last van. Het tast namelijk je gezondheid aan (zie verder).

Waarom moet je dat dan doen? Er blijft maar een ding over en dat is de behoefte van de autoriteiten om hun macht uit te oefenen. Zij leren ons dat wij moeten gehoorzamen, zelfs door dingen te doen die nutteloos zijn. Daarvoor dient het mondkapje. En toch is zelfs dat nog niet genoeg.

Aantasting gezondheid

Deze voortdurende oefening in gehoorzaamheid die het gemuilkorfde deel van de bevolking krijgt, tast niet alleen het gevoel van eigenwaarde aan, maar ook de gezondheid.

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg, waarschuwt niet alleen dat mondkapjes gezonde mensen niet beschermen voor ziekte, maar dat ze ook ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken voor de dragers. Als je ziek bent kan je beter geen mondmasker dragen, schrijft hij.

Hij wijst er fijntjes op dat er geen onderzoeken zijn die aantonen dat een mondkapje enig effect heeft op de overdracht van het covid-19 virus. Daarom moeten we te rade bij onderzoeken van het influenza virus overdracht. En ook daar ontbreekt het bewijs.

Blijkbaar is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk maakt.

Risico’s

Zijn er misschien risico’s voor het dragen ervan? Sommige onderzoeken bevestigen dit. De optredende klachten variëren van hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.

Onderzoekers hebben ontdekt dat door het mondkapje het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk vermindert. Des te langer het masker wordt gedragen, des te meer daalt het zuurstofniveau in het bloed. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker juist voor een verhoogd risico op infecties.

Er is nog een ander gevaar van het dragen van mondmaskers op dagelijkse basis, zo vervolgt Blaylock zijn betoog, met name gedurende meerdere uren. Als iemand besmet is met een luchtwegvirus kan iets van het virus uitgestoten worden bij iedere ademhaling.  Hierdoor zal iemand met een goed sluitend mondkapje virussen steeds opnieuw inademen waardoor de concentratie van het virus in de longen en neus passages toeneemt.

Lees hier Blaylocks artikel

Cahill

Kijk hier de video waarin professor Cahill (vanaf minuut 8.32) haar verhaal doet.

https://www.bitchute.com/embed/btbLZBcEWelT/ De Ierse professor Cahill vertelt aan Del Bigtree in een interview het volgende.
Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen. Voeding, vitamines (en zo min mogelijk stress) houden je afweersysteem op peil.

Voor het coronavirus is het niet nodig een mondmasker te dragen en evenmin 1,5 meter afstand te bewaren (social distancing).

Mondmaskerplicht als inwijdingsritueeel

We hebben nu gezien dat de mondkapjes helemaal niet goed zijn voor onze gezondheid en dat het puur een uiting van macht is van de autoriteiten dat de bevolking deze maskers toch moet dragen.

De makers van deze eveneens door YouTube verwijderde video voegen aan het mondkapje nog een dimensie toe. Ze opperen de mogelijkheid van een wereldwijd inwijdingsritueel naar het nieuwe normaal.

We hebben een samenvatting gemaakt en hier kan je de video zelf bekijken.

De makers van de video zeggen, bekijk het hele gebeuren waarin we wereldwijd zitten als een massale initiatie rite.

 1. Degene die ingewijd wordt is geïsoleerd (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 2. De alledaagse routine wordt onderbroken (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 3. Normale regels van het leven veranderen (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 4. Degenen die gaan worden ingewijd moeten er hetzelfde uitzien.
  (zelfde kleding, geschoren hoofd, moeten een mondkapje dragen)
  Op deze manier verliezen ze hun identiteit, waardoor ze ophouden zichzelf als een individu te zien, maar juist als een onderdeel van de groep.
 5. De drager van het mondmasker verliest zijn vorige identiteit en neemt een nieuwe aan.
  De dissonantie die volgt zorgt voor een toestand van verwarring en angst.
 6. Ze zijn nu klaar om lid te worden van de inwijdingsgroep.
 7. Tijdens hun isolatie komen sommige weggedrukte gedachten onvermijdelijk boven. Emoties worden getriggerd en een nieuw gedachtekader wordt geopend.
 8. In deze toestand wordt het nieuwe normaal geïntroduceerd.

En dan wordt de hele “transitie” waarin we zitten nog pittiger.

Het wereldwijde initiatie ritueel creëert een massale scheiding binnen de mensheid. De gehoorzamen komen te staan tegenover degenen die zich verzetten.

De gehoorzamen worden ingewijd in het nieuwe normaal of de Nieuwe Wereld Orde. Dit is een wereld waarin wetenschap er niet meer toe doet. Alleen blinde gehoorzaamheid wordt gerespecteerd. We kunnen er zeker van zijn dat de gehoorzamen dan zullen worden ingezet tegen de rest.